ABOUT

ABOUT (NL)


Welkom bij Thijssen Design, een multi-disciplinair ontwerpbureau, gesitueerd in Eindhoven en Amsterdam, design-hotspots van Nederland. Opgericht door Susanne Thijssen, gekwalificeerd Interieur Architect (BDes with honours) met al op 12-jarige leeftijd de ambitie om top-designer te worden.

 

Gedurende een woon- en werk periode van 8 jaar in Londen ontwikkelde Susanne zich tijdens haar loopbaan tot een allround ontwerper, gespecialiseerd in Retail- en Hospitality design in het hoog-luxe segment ze kreeg reeds aan het begin van haar professionele carrière in Londen de mogelijkheid bij een gerenommeerd architectenbureau te kunnen instappen, waarbij haar allereerste ontwerp opdracht het ontwerpen van de afdeling "Harrods Children's Fashion Theater" betrof, voor het wereldberoemde luxe warenhuis Harrods. Sindsdien hebben vele prestigieuze designprojecten elkaar opgevolgd, voor diverse gerenommeerde merken, internationale 5-sterren hotels inclusief Koninklijke- en Presidentiële hotel suites, diverse flagship retail projecten en warenhuizen in Europa en Zuid-oost Azie, als ook het ontwerp voor het volledige retail gedeelte van internationaal vliegveld GRU Sao Paulo in Brazilië.

 

In 2014 keerde Susanne terug naar Nederland alwaar ze bij een ontwerpbureau in Amsterdam een leidinggevende rol aannam, waarbij ze diverse gerenommeerde internationale klanten in haar portefeuille bediende en tegelijk een twintigtal designers aanstuurde en zo haar kennis en kunde vol enthousiasme kon overdragen aan een volgende generatie ontwerpers.

 

In 2016 besloot Susanne het bedrijf Thijssen Design op te richten. Waar Thijssen Design zich in onderscheidt ten opzichte van andere ontwerpbureaus is dat bij Thijssen Design de klant bovenaan staat en al vanaf het eerste moment door Susanne bij de hand wordt genomen. Stap voor stap wordt men tijdens het ontwerp- en realisatieproces begeleid; van Conceptontwerp tot Voorlopig- en Definitief Ontwerp en Maatwerkmeubilair ontwerp.

 

Daar waar de meeste ontwerpers hier stoppen, gaat Thijssen Design juist verder met het ontzorgen van de klant, door middel van het aanbieden van Projectmanagement taken zoals Offerte begeleiding en vervolgens volledige Bouwbegeleiding, tot en met de eindoplevering en nazorg.


Daarnaast beschikt Thijssen Design over een solide netwerk van vaste betrouwbare leveranciers en uitvoerende partijen, waarbij door het jarenlang op elkaar ingespeeld te zijn, projecten zo naadloos mogelijk worden uitgevoerd en opgeleverd.

 

Bij Thijssen Design staan ​​de wensen en behoeften van de klant voorop. Unieke, zowel esthetisch-mooie alsmede ook praktische, oplossingen worden ontworpen en gerealiseerd, met de beste kwaliteit en klanttevredenheid als streefdoel.

ABOUT (ENG)


Welcome to Thijssen Design, a multi-disciplinary design agency, situated in Eindhoven and Amsterdam, both design hotspots in The Netherlands. Founded by Susanne Thijssen, a qualified Interior Architect (BDes with honours) with the ambition at the age of 12 to become a top designer.

 

During a living- and working period of 8 years in London, Susanne developed herself into an all-round designer, specialising in high-end Retail- and Hospitality design. Already at the start of her professional career in London, she had the opportunity to join a renowned architectural firm, where her very first design assignment comprised designing the "Harrods Children's Fashion Theater" department for the world-famous luxury department store Harrods. Since then, many prestigious design projects have followed for various renowned brands, international 5-star hotels including Royal- and Presidential hotel suites, various flagship retail projects and department stores in Europe and South-East Asia, as well as the design for the entire retail part of GRU Sao Paulo International Airport in Brazil.

 

In 2014 Susanne returned to the Netherlands where she took on a managerial role at a design agency in Amsterdam, travelling internationally and serving various renowned international clients and parallel to that, managing twenty designers. She very much enjoyed transferring her own design knowledge and skills to the next generation of designers.

 

In 2016 Susanne decided to start her own company “Thijssen Design”. What distinguishes Thijssen Design from other design agencies is that Thijssen Design puts its clients first. And Susanne personally guides clients through the step-by-step process; from Concept Design to Preliminary- and Final Design always including Bespoke Furniture Design.

 

Where most designers stop here, Thijssen Design continues to unburden its clients, by offering Project Management services. Which includes a complete Tendering process with contractors and suppliers plus a complete Construction Supervision process, up to Final Handover including Aftercare.


In addition, Thijssen Design has a solid network of reliable contractors and suppliers available, whereby projects are executed and delivered seamlessly. This is possible due to many years of close and solid collaboration and only accepting the highest level of details and finishes.


At Thijssen Design, the wishes and needs of its clients come first. Unique aesthetically beautiful and both practical solutions are designed and delivered, with the best quality and client satisfaction as the highest goal we aim for.